Offshore podnikání

Je známo, že v současné době se stejně zdaňují příjmy fyzických i právnických osob. Když tedy uvažujeme o zahájení podnikání, určitě je výhodnější podnikat prostřednictvím právnické osoby, to znamená založením některé z obchodních společností. Zřizovací