Co se skrývá pod pojmem životní minimum a jaká je jeho výše?

Mnoho lidí se může v průběhu života dostat do obtížné životní situace, kdy budou nuceni vyžít s životním minimem. V případě výše životního minima hovoříme o peněžní částce, která hraje významnou roli zejména s ohledem na dávky sociální podpory. Právě tady je životního minima využíváno k tomu, aby se zjistil nárok na některé konkrétní dávky. Životního minima se ale využívá také v rámci systému hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání, při určování maximálního výdělku v souvislosti se starobní důchodem nebo pro stanovení výše alimentů a tak dále.

Definice životního minima

Pojďme si ale nejprve přesně definovat to, co se vlastně za životním minimem skrývá. Životní minimum je považováno za společensky uznanou minimální hranici příjmu, pod níž se dostáváme do stavu hmotné nouze. Jedná se tedy o vymezení nezbytných finančních prostředků pro domácnost či jednotlivce, které jsou nutné k zajištění:

  • Výživy
  • Ostatních základních potřeb

Nezahrnují se do životního minima nezbytné náklady na bydlení. Určitě je potřeba také zmínit, že v případě životního minima toto hraje rozhodující roli při posuzování hmotné nouze a má tedy nezanedbatelnou sociálně-ochrannou funkci.

Jak se vyvíjela výše životního minima a jaká je tato částka nyní?

V případě samotné částky životního minima docházelo samozřejmě k jejímu vývoji. Poměrně dlouho se tato hodnota vůbec neměnila, a to už od 1.1.2012, kdy se jednalo o částku 3 410 Kč. Změna přichází teprve s datem 1.4.2020, kdy se částka navyšuje na 3 860 Kč. Jedná se tedy o navýšení o 13,2 %.

Další zajímavý článek:  Životní minimum domácnosti

Společně posuzované osoby

Je potřeba podotknout, že výše uvedená částka je částkou určenou pro jednotlivce. Jiná situace je v případě členů domácnosti, kterým říkáme tzv. společně posuzované osoby. Částka je potom pro jednotlivé členy domácnosti vždy nižší, než je částka pro jednotlivce, ale jako minimum potom počítáme součet všech těchto částek. Mezi společně posuzované osoby patří:

  • Rodiče a nezletilé nezaopatřené děti
  • Manželé
  • Rodiče a nezletilé děti zaopatřené, příp. zletilé, pokud s rodiči užívají byt
  • Další osoby, které společně užívají byt

V případě možnosti uvedené jako třetí v pořadí, je potřeba zmínit, že u zletilých dětí obývajících byt s rodiči, se na ně pohlíží jako na společně posuzované osoby, nejsou-li již posuzovány s jinými osobami.

Potřebujete více peněz?

Některým lidem by mohlo vyvstat na mysl, že by svou tíživou finanční situaci mohli řešit třeba prostřednictvím půjčky. Sjednat si úvěr je samozřejmě legitimní možnost, avšak v žádném případě by se prostřednictvím půjček neměly řešit již stávající finanční problémy. Rozhodně byste měli brát v potaz, jak by mělo vypadat zodpovědné úvěrování. Mezi jedny z prvních zásad patří, že byste neměli vytloukat klín klínem, A tedy nepřidávat si další závazky, pokud už nyní máte problémy. Pak jsou zde samozřejmě zásady, které hovoří o tom, abyste si nepůjčovali na věci, na které si půjčovat nemusíte. Jedná se například o dárky, dovolenou, případně různé kosmetické produkty a jiné zbytné věci, které nepotřebujete.

Další zajímavý článek:  Životní minimum dítěte

Pokud se rozhodnete, kde si peníze půjčíte, je potřeba být opět ve střehu. V prvé řadě je už nutné dávat pozor při výběru půjčky. Už samotný výběr vhodné půjčky je totiž klíčový. Určitě byste si neměli brát takovou půjčku, která má vysoké RPSN nebo nejrůznější skryté poplatky a má vysoké sankce za nesplácení. Taková půjčka je zpravidla cestou k problémům. Osvědčenou metodou je, vybírat si pouze z prověřených poskytovatelů půjček, kteří již mají na trhu nějakou historii. Samozřejmě je ale potřeba za všech okolností také číst smluvní podmínky a zkrátka cokoliv, co budete v souvislosti s půjčkou podepisovat.