Offshore podnikání

Je známo, že v současné době se stejně zdaňují příjmy fyzických i právnických osob. Když tedy uvažujeme o zahájení podnikání, určitě je výhodnější podnikat prostřednictvím právnické osoby, to znamená založením některé z obchodních společností. Zřizovací náklady jsou sice vyšší, ale kompenzuje jejich skutečnost ručení společníků společnosti jen do výše svého nesplaceného vkladu a také skutečnost, že obchodní společnost lze kdykoliv prodat, a to zpravidla se ziskem.

Založení každé společnosti musí mít nějaké povinné náležitosti. Velmi zajímavou formou podnikání je offshore podnikání. I založení offshore společnosti je jednoduchý a velmi rychlý proces. Co je to vlastně ta offshore společnost? V podstatě se jedná o společnost založenou v zemi, která při splnění určitých podmínek nebo na základě speciálního zákona nemusí zdaňovat své příjmy, ba dokonce ani předkládat daňové přiznání či audit.

Další zajímavý článek:  Uvažujete o zrušení společnosti?

Tato forma podnikání má i další výhody: využití anonymity vlastníka v začátcích podnikání, daňové úspory, ochrana majetku před nároky budoucích věřitelů, jakož i fakt, že mnohé náklady vynaložené na získání vlastních příjmů, lze považovat za daňové náklady. Pro tyto vlastnosti mluvíme těmto zemím i daňové ráje. Mezi pět největších offshore center na světě patří i Hongkong a Kajmanské ostrovy. Některé země zas zdaňují své příjmy velmi nízkou, ne však paušální daní. Mezi ně patří i Kypr a Maďarsko. Společnost standardně vlastní akcionáři a je řízena jedním nebo více řediteli. Jde skutečně o zajímavou formu podnikání, při které však určitě využijeme i kvalitní notebook.