Podnikání

Podnikání je dnes velmi časté. Můžete ho začít prostřednictvím založení firmy. Můžete například založit společnost s ručením omezeným. Tato společnost je považována za kapitálovou společnost, má však několik prvků osobní společnosti. Je možné ji považovat

Offshore podnikání

Je známo, že v současné době se stejně zdaňují příjmy fyzických i právnických osob. Když tedy uvažujeme o zahájení podnikání, určitě je výhodnější podnikat prostřednictvím právnické osoby, to znamená založením některé z obchodních společností. Zřizovací