Samoživitel/ka s dětmi

V současnosti stále přibývá rodin, kde schází jeden z rodičů. Většinou otec, konec konců, podle statistických údajů z posledního sčítání obyvatel, se v naší republice, ale jedná se o celosvětový trend, rodí více než 40% dětí mimo manželství a průměrný věk poprvé se vdávající nevěsty je o více než dva roky vyšší než průměrný věk prvorodičky.

Jeden rodič = jeden plat

Nechceme se zabývat psychologickými či morálními aspekty takovéto situace. Ovšem, ve většině případů, má tento stav dopad i na materiální situaci rodiny, a to zejména tam, kde si matka (nebo samozřejmě i otec) takovouto situaci záměrně sami nezvolili. Životní minimum první (a v tomto případě jediné) dospělé osoby v domácnosti činí 3 140 Kč, životní minimum dětí se určuje podle jejich věku. Do šesti let 1 740 Kč, od šesti do patnácti let 2 140 Kč a pro nezaopatřené dítě od patnácti do dvaceti šesti let 2 450 Kč. Životní minimum domácnosti je součtem životních minim všech jejich členů. Žije-li tedy rodič sám např. se dvěma dětmi ve věku 5 a 9 let, jejich životní minimum bude činit 3 140+1 740+2 140 Kč = 7 020 Kč. Připočtete-li k této částce náklady na bydlení, dojdete ke smutnému výsledku, že ani mnoho pracujících rodičů, zejména matek, neboť ženy mají v této republice v průměru výrazně nižší příjmy, bez pomoci státu tyto náklady nepokryje.

Další zajímavý článek:  Životní minimum při exekuci

Na co máte nárok?

V prvé řadě si dobře spočítejte výši svých příjmů, nezapomeňte přitom ani na výživné, které pobíráte, a to i v případě, že fakticky se ho nemůžete domoci. Poté požádejte o výplatu plošných sociálních dávek – konkrétně přídavků na děti, na které vám vzniká nárok nedosahují-li vaše příjmy 2,4 násobku životního minima, požádejte o příspěvek na bydlení, s jehož výpočtem vám rády pomohou pracovnice na přepážce ÚP. Pokud ani tyto příjmy nepokryjí životní minimum vaší domácnosti, máte nárok na další dávky v hmotné nouzi, které vám pomohou těžké časy překonat – alespoň na určitou dobu.

Další zajímavý článek:  Životní minimum se opět nezvyšuje