Životní minimum versus „chudoba“

Internet pustil do světa informaci, že za člověka ohroženého chudobou lze považovat každého Čecha, jehož příjem nedosahuje 9 683 Kč měsíčně. Lze předpokládat, že je tím míněno na hlavu, tj., že ve čtyřčlenné rodině se všechny příjmy sečtou a vydělí čtyřmi, ve tříčlenné třemi, v šestičlenné šesti, atd. Jak tato informace koresponduje se stanovenou výší životního minima?

Životní minimum

Pro rok 2013 činí životní minimum jednotlivce 3 410 Kč měsíčně, pro osoby žijící ve společné domácnosti se pak vypočítá součtem životního minima všech společně žijících osob, tj. 3 140 Kč pro první dospělou osobu, každá další dospělá osoba pak 2 830 Kč, dítě do 6 let věku 1 740 Kč, dítě mezi 6 – 15 lety 2 140 Kč a nezaopatřené dítě mezi 15 – 26 lety 2 450 Kč.

Další zajímavý článek:  Zvyšte si životní minimum snadno a rychle s Ferratum půjčkou

Zřejmý nepoměr

Máte pocit, že to není spravedlivé, protože částky životního minima jsou výrazně – a to velmi výrazně – nižší než dříve zmiňovaná hranice relativní chudoby? Máte pravdu, nepoměr tady je. Faktem ovšem je, že životní minimum je pouhá zákonem stanovená minimální hranice finančních prostředků, ze kterých lze zajistit výživu a pokrytí ostatních základních životních potřeb. Nelze předpokládat a nepředpokládá se, že by osoby žijící na hranici životního minima tvořily finanční rezervy či si mohly dopřát „nadstandardní“ požitky, např. dovolenou.

Další zajímavý článek:  Existují půjčky pro důchodce?

Na přežití

Hranice životního minima, které stát svým občanům garantuje, je určena k přežití než dojde k překlenutí krátkodobých finančních obtíží. Tyto peníze jsou vypláceny v naprosté většině z finančních rezerv státní pokladny a tudíž z kapes všech daňových poplatníků. Je na každém samostatně, aby se vlastním úsilím a prací pokusil svou finanční situaci vylepšit.