Uvažujete o zrušení společnosti?

Před založením společnosti se snažíme připravit naše podnikání tak, aby bylo v budoucnu úspěšné. Ne vždy se to však podaří. Pokud naše podnikání dlouhodobě nevykonává žádnou činnost, přichází v úvahu likvidace společnosti.

Výmaz společnosti z obchodního rejstříku je nezbytný, v případě neplnění ekonomických aktivit je nutné splnění zákonných povinností ve vztahu k orgánům státní správy. Mluvíme o podávání daňového přiznání, vedení účetních výkazů a podobně. Před samotným výmazem společnosti z obchodního rejstříku je důležitá analýza možností zrušení společnosti. Důležité je také zhodnocení situace naší společnosti a možností posouzení dalšího postupu. To je prováděno prostřednictvím kvalifikovaných advokátů. Možná při něm využijí i Lenovo ThinkPad.

Další zajímavý článek:  Podnikání

Zrušení může nastat?
Bez likvidace – pokud vaše společnost nedisponuje s žádným majetkem, přichází v úvahu tato možnost zrušení. Než však k této možnosti přistoupíme, je skutečně důležité posoudit, zda společnost skutečně žádným majetkem nedisponuje. Podmínkou tohoto posouzení je důkladná účetní analýza, která nám usnadní rozhodování o této možnosti. Pokud společnost nevede účetnictví, ani nevyhotovuje účetní závěrky, je třeba prohlášení o tom, že společnost žádný majetek nevlastní.

S likvidací – je třeba vlastnit majetek, ale nesmíme mít v evidenci žádné závazky. O tomto zrušení společnosti rozhoduje výlučně společník, který se rozhodl ukončit svou podnikatelskou činnost. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky a následně se podá návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Další zajímavý článek:  Offshore podnikání

V některých případech může likvidace společnosti proběhnout i prohlášením konkursu.