Životní minimum 2010

Životní minimum v roce 2010 bylo na stejné úrovni jako v předchozích letech. Výše životního minima 2010 tak tedy byla stejná jako od zavedení zákona č. 110/2006 Sb. Tedy zákona o životním a existenčním minimu.

Částky životní minimum 2010

V roce 2010 nedošlo k žádné změně ve stanovení hranice pro životní a existenční minimu. Vláda nevydala žádné nařízení o valorizaci (zvýšení) i když jí to zákon umožňuje. Pro rok 2010 tedy platili tyto částky:

 • Životní minimum 2010 pro osoby (jednotlivce) = 3126 Kč
 • Životní minimum 2010 pro 1 dospělou osobu = 2880 Kč
 • Životní minimum 2010 pro 2 dospělou osobu (a další) = 2600 Kč
 • Životní minimum dítěte 2010:
  • Pro dítě do 6-ti let = 1600 Kč
  • Pro dítě  6 – 15 let = 1960 Kč
  • Pro dítě 15 – 26 let = 2250 Kč
 • Existenční minimum 2010 pro osobu = 2020 Kč
Další zajímavý článek:  Jaké je životní minimum

Poznámka: Existenční minimum se vztahuje pouze na osoby, nevztahuje se na děti, zdravotně postižené nebo na ty, kdo mají více než 68 roků

Změna výše životního minima 2007 – 2010

Tento nadpis je trochu zavádějící = nebyla totiž vůbec žádná změna. Hranice životního minima je stále stejná již od roku 2007, jak sami můžete vidět v následující tabulce:

Výše životního minima 2007 2008 2009 2010 2011
Životní minimum jednotlivce 3126 3126 3126 3126 3126
Životní minimum 1 dospělé osoby 2880 2880 2880 2880 2880
Životní minimum 2 dospělé osoby (a dalších) 2600 2600 2600 2600 2600
Životní minimum dítěte do 6 let 1600 1600 1600 1600 1600
Životní minimum dítěte 6 – 15 let 1960 1960 1960 1960 1960
Životní minimum dítěte 15 – 26 let 2250 2250 2250 2250 2250
Existenční minimum osoby (jednotlivce) 2020 2020 2020 2020 2020
Další zajímavý článek:  Životní minimum v ČR

Kdo a kdy může provést zvýšení životního minima?

Zvýšení této hranice je upraveno přímo v daném zákoně. Tam se píše, že zvýšení může provést vláda ČR tím, že vydá příslušné nařízení vlády. Toto nařízení o zvýšení životní minimum může být vydáno buď v řádném termínu vždy 1.1. nebo také v mimořádném termínu.

Aby mohlo být provedeno zvýšení, mělo by v předchozím (rozhodném) období dojít k nárůstu cen alespoň o 5% (stanovuje se jako index spotřebitelských cen, který sestavuje Český statistický úřad).