Nárok na mateřskou nemá každá nastávající matka

Chcete řešit svou komplikovanou životní situaci nástupem na mateřskou? Ne vždy je to možné. Peněžitá pomoc v mateřství, neboli mateřská, nenáleží každé nastávající matce, ale jen těm, které splní určitá kritéria.

Kritéria pro získání peněžité pomoci v mateřství

Prvním důležitým bodem je nutnost, aby bylo těhotenství ukončeno porodem, jak to stojí v zákoně. Dále ve chvíli, kdy má být nástup na mateřskou uskutečněn, musí být těhotná žena buď v zaměstnaneckém poměru a podílet se na nemocenském pojištění (tudíž se nepočítá práce na dohodu o provedení práce) nebo být v ochranné lhůtě 180 dní (cca 6 měsíců) od ukončení takovéhoto pracovního poměru, to je podmínka první. Druhou neméně důležitou podmínkou je nutnost podílet se na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní (cca 9 měsíců) v posledních dvou letech – do této doby se nezapočítává případná doba na úřadu práce.

Další zajímavý článek:  Životní minimum versus „chudoba“

Jak si o mateřskou zažádat

V případě, že žena splnila všechna kritéria pro získání mateřské, je třeba si o ni zažádat. Vyplní si formulář, který poté předá svému zaměstnavateli – ten k této žádance přiloží další formulář ,,Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění” a co nejdříve je odevzdá patřičnému OSSZ. Podmínkou po tomto přiznání mateřské je, že žena nadále nesmí v této práci vykonávat žádnou další činnost. Váš zaměstnavatel je povinen držet vám v práci místo do tří let věku vašeho dítěte – to ale samozřejmě platí pouze v tom případě, že byla splněna podmínka, kdy se žena nacházela v době nástupu na mateřskou dovolenou v zaměstnaneckém poměru a ne v ochranné lhůtě.

Další zajímavý článek:  K čemu slouží životní minimum