Životní minimum 2013 při srážkách ze mzdy nepatrně stouplo

Základní nezabavitelná částka neboli životní minimum prošlo od nového roku řadou změn. Jednou z nich je také jeho nepatrné zvýšení v souvislosti s plně zabavitelným zbytkem čisté mzdy. Plně zabavitelná čistá mzda, nebo také výpočtová základna, je uplatňována především při exekucích nebo jiných obdobných srážkách ze mzdy. Zvýšení je sice menšího rozsahu, nicméně v dnešní době platí více, než kdy dříve zlaté pravidlo „každá koruna dobrá“.

Jak se stanovuje životní minimum na povinného dlužníka?

Nezabavitelnou částku (životní minimum) stanovíme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce (částka 3410 Kč) ke které připočítáme také částku představující normativní náklady na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě. Částka se počítá dle velikosti obce. V obci od 50 000 do 99 999 obyvatel je pro rok 2013 nově vládou ČR stanovena částka čítající 5687 Kč. Životní minimum 2012 počítalo s částkou 5352 Kč. V součtu činí nové životní minimum celých 6064,66 Kč. V roce 2012 se tato částka zastavila na hranici 5841,33 Kč. Rozdíl je sice nepatrný, ale existuje.

Další zajímavý článek:  Životní minimum se opět nezvyšuje

Jak stanovíme nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu?

Pokud vypočítáváme nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu, stanovíme ji obdobně jako výše uvedené životní minimum dlužníka. Zde však počítáme s ¼ z nezabavitelné částky na povinného dlužníka, která čítá 6064,66 Kč. Tato čtvrtina představuje částku 1516,16 Kč. Celková částka určitého povinného je tedy součtem nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.