Životní minimum 2013 při srážkách ze mzdy nepatrně stouplo

Základní nezabavitelná částka neboli životní minimum prošlo od nového roku řadou změn. Jednou z nich je také jeho nepatrné zvýšení v souvislosti s plně zabavitelným zbytkem čisté mzdy. Plně zabavitelná čistá mzda, nebo také výpočtová základna, je uplatňována především při exekucích nebo jiných obdobných srážkách ze mzdy. Zvýšení je sice menšího rozsahu, nicméně v dnešní době platí více, než kdy dříve zlaté pravidlo „každá koruna dobrá“.

Jak se stanovuje životní minimum na povinného dlužníka?

Nezabavitelnou částku (životní minimum) stanovíme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce (částka 3410 Kč) ke které připočítáme také částku představující normativní náklady na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě. Částka se počítá dle velikosti obce. V obci od 50 000 do 99 999 obyvatel je pro rok 2013 nově vládou ČR stanovena částka čítající 5687 Kč. Životní minimum 2012 počítalo s částkou 5352 Kč. V součtu činí nové životní minimum celých 6064,66 Kč. V roce 2012 se tato částka zastavila na hranici 5841,33 Kč. Rozdíl je sice nepatrný, ale existuje.

Další zajímavý článek:  Životní minimum 2011 výpočet

Jak stanovíme nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu?

Pokud vypočítáváme nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu, stanovíme ji obdobně jako výše uvedené životní minimum dlužníka. Zde však počítáme s ¼ z nezabavitelné částky na povinného dlužníka, která čítá 6064,66 Kč. Tato čtvrtina představuje částku 1516,16 Kč. Celková částka určitého povinného je tedy součtem nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.