Nárok na porodné v roce 2014

Porodné jako samostatná sociální dávka zůstává i v roce 2014, avšak i nadále platí rozhodnutí z roku 2011 o tom, že tato dávka bude vyplácena pouze při narození prvního dítěte. Porodné na jedno dítě činí pro letošní rok 13 tisíc korun, při vícečetných porodech – ať se jedná o dvojčata či trojčata, je dávka stanovena na 19 500 korun.

Kdo má na porodné nárok?

Na tuto sociální dávku mají nárok pouze ty matky, které žijí ve společné domácnosti s otcem dítěte a dohromady mají čistý měsíční příjem nižší než 18 504 korun, a nebo matky samoživitelky, které dosahují čistého příjmu ve výši maximálně 11 712 korun měsíčně. Mezi příjmy se nepočítají pouze výdělky ze zaměstnání, ale také třeba důchody, podpory a další sociální dávky. Jestliže za předchozí kalendářní čtvrtletí jsou čisté měsíční příjmy rodiny nižší než 2,4 násobek životního minima, má tato rodina na porodné nárok. Druhou podmínkou ovšem je, že i když se do finančního limitu rodina vejde, porodné se vyplácí jen na první dítě. Dětí otce se nepočítají, rozhoduje počet dětí ženy.

Další zajímavý článek:  Životní minimum versus „chudoba“

Nárok při narození více dětí současně

Při narození více dětí současně se zvyšuje částka životního minima o každé narozené dítě a zároveň je samotná částka porodného vyšší než při narození jednoho dítěte. Porodné je stanoveno na částku 19 500 korun, ale nenavyšuje se v závislosti na počtu dětí, takže tuto částku dostanou jak matky na dvojčata, tak i na čtyřčata. Žádosti o poskytnutí této sociální dávky se podávají na krajských pobočkách Úřadu práce ČR podle místa trvalého bydliště osoby, která o dávku žádá.

Další zajímavý článek:  Požádejte si o výživné!