Nárok na porodné v roce 2014

Porodné jako samostatná sociální dávka zůstává i v roce 2014, avšak i nadále platí rozhodnutí z roku 2011 o tom, že tato dávka bude vyplácena pouze při narození prvního dítěte. Porodné na jedno dítě činí pro letošní rok 13 tisíc korun, při vícečetných porodech – ať se jedná o dvojčata či trojčata, je dávka stanovena na 19 500 korun.

Kdo má na porodné nárok?

Na tuto sociální dávku mají nárok pouze ty matky, které žijí ve společné domácnosti s otcem dítěte a dohromady mají čistý měsíční příjem nižší než 18 504 korun, a nebo matky samoživitelky, které dosahují čistého příjmu ve výši maximálně 11 712 korun měsíčně. Mezi příjmy se nepočítají pouze výdělky ze zaměstnání, ale také třeba důchody, podpory a další sociální dávky. Jestliže za předchozí kalendářní čtvrtletí jsou čisté měsíční příjmy rodiny nižší než 2,4 násobek životního minima, má tato rodina na porodné nárok. Druhou podmínkou ovšem je, že i když se do finančního limitu rodina vejde, porodné se vyplácí jen na první dítě. Dětí otce se nepočítají, rozhoduje počet dětí ženy.

Nárok při narození více dětí současně

Při narození více dětí současně se zvyšuje částka životního minima o každé narozené dítě a zároveň je samotná částka porodného vyšší než při narození jednoho dítěte. Porodné je stanoveno na částku 19 500 korun, ale nenavyšuje se v závislosti na počtu dětí, takže tuto částku dostanou jak matky na dvojčata, tak i na čtyřčata. Žádosti o poskytnutí této sociální dávky se podávají na krajských pobočkách Úřadu práce ČR podle místa trvalého bydliště osoby, která o dávku žádá.