Kolik dělá životní minimum

Zákon definuje životní minimum jako minimální hranici peněžních prostředků fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Podle vývoje spotřebitelských cen bývá částka životního minima vládou čas od času navyšována, většinou k 1. lednu, pro letošní rok však zůstala na stejné výši jako vloni, a to 3 410 Kč pro domácnost tvořenou jednotlivcem.

Životní minimum domácnosti

Životní minimum domácnosti tvoří součet životních minim všech jejích členů. Za členy domácnosti jsou přitom považovány všechny osoby, které společně žijí a hospodaří. Většinou se jedná o rodiče a děti, mohou zde však být i registrovaní partneři, prarodiče nebo např. druh, družka. Jde v podstatě o všechny osoby, které společně užívají byt, pokud písemně neprohlásí, že společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Další zajímavý článek:  Sirotčí důchod

Výše životního minima je rozdílná pro prvního a další dospělé členy domácnosti, u nezaopatřených dětí se pak liší podle věku. V současnosti jde o částky 3 140 Kč pro první dospělou osobu v domácnosti a 2 830 Kč pro každou další společně započítanou dospělou osobu. Pro nezaopatřené děti do 6 let věku činí částka životního minima 1 740 Kč, pro nezaopatřené děti ve věku 6 – 15 let 2 140 Kč a pro nezaopatřené děti starší 15 let pak 2 450 Kč měsíčně.

K čemu slouží

Stanovená částka životního minima slouží k posouzení hmotné nouze, při zjišťování nároku na sociální dávky nebo např. pro stanovení vyživovací povinnosti či výše nezabavitelné částky při exekuci.

Další zajímavý článek:  Požádejte si o výživné!

Do životního minima přitom nejsou zahrnuty nezbytné náklady na bydlení, což v praxi znamená, že uvedená částka by vám měla zbývat po jejich uhrazení. Není-li tomu tak, umožňuje vám zákon požádat o výplatu některou z dávek státní sociální podpory. Počítejte však s tím, že jako nezbytné náklady na bydlení vám rozhodně nebudou uznány poplatky za internet, kabelovou televizi nebo poplatek za pojištění bytu či dokonce auta.