Kolik dělá životní minimum

Zákon definuje životní minimum jako minimální hranici peněžních prostředků fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Podle vývoje spotřebitelských cen bývá částka životního minima vládou čas od času navyšována, většinou k 1. lednu, pro letošní rok však zůstala na stejné výši jako vloni, a to 3 410 Kč pro domácnost tvořenou jednotlivcem.

Životní minimum domácnosti

Životní minimum domácnosti tvoří součet životních minim všech jejích členů. Za členy domácnosti jsou přitom považovány všechny osoby, které společně žijí a hospodaří. Většinou se jedná o rodiče a děti, mohou zde však být i registrovaní partneři, prarodiče nebo např. druh, družka. Jde v podstatě o všechny osoby, které společně užívají byt, pokud písemně neprohlásí, že společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Výše životního minima je rozdílná pro prvního a další dospělé členy domácnosti, u nezaopatřených dětí se pak liší podle věku. V současnosti jde o částky 3 140 Kč pro první dospělou osobu v domácnosti a 2 830 Kč pro každou další společně započítanou dospělou osobu. Pro nezaopatřené děti do 6 let věku činí částka životního minima 1 740 Kč, pro nezaopatřené děti ve věku 6 – 15 let 2 140 Kč a pro nezaopatřené děti starší 15 let pak 2 450 Kč měsíčně.

K čemu slouží

Stanovená částka životního minima slouží k posouzení hmotné nouze, při zjišťování nároku na sociální dávky nebo např. pro stanovení vyživovací povinnosti či výše nezabavitelné částky při exekuci.

Do životního minima přitom nejsou zahrnuty nezbytné náklady na bydlení, což v praxi znamená, že uvedená částka by vám měla zbývat po jejich uhrazení. Není-li tomu tak, umožňuje vám zákon požádat o výplatu některou z dávek státní sociální podpory. Počítejte však s tím, že jako nezbytné náklady na bydlení vám rozhodně nebudou uznány poplatky za internet, kabelovou televizi nebo poplatek za pojištění bytu či dokonce auta.