Jak spočítat životní minimum

Životní minimum domácnosti je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Při výpočtu životního minima se posuzují dohromady rodiče a nezletilé děti, manželé nebo partneři či registrováni partneři. Rodiče a nezletilé zaopatřené děti, nebo děti zletilé, pokud tyto děti užívají byt s rodiči a nejsou posuzovány pro výpočet životního minima s jinými osobami. Dále to mohou být osoby, které spolu přechodně bydlí, např. studenti, dobrovolníci atp.

Příjmy pro výpočet životního minima

Započitatelné příjmy pro výpočet životního minima jsou všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce a všech společně posuzovaných osob. Započítávají se příjmy z pracovní činnosti, z podnikání, z pronájmu, důchody, nemocenské dávky, dávky státní sociální podpory i ostatní sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti a výživné. Výjimku tvoří příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a jednorázové sociální dávky. Dále se nezapočítává peněžní pomoc obětem trestných činů, náhrady škody při živelné pohromě, prostředky z nadací a občanských sdružení, stipendia a odměny za darováni krve, příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcky. Zvláštní výjimku tvoří příspěvky plynoucí na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a příspěvky k důchodu pro účastníky národního boje za vznik osvobozeného Československa. Tyto příspěvky se rovněž nezapočítávají do příjmu pro výpočet životního minima.

Další zajímavý článek:  Životní minimum pro studenta

Zvyšování životního minima

Životní minimum se zvyšuje na základě nařízení vlády. Vláda zvyšuje částky životního minima k 1. lednu kalendářního roku a to podle vývoje nárůstu cen u spotřebního zboží v rozhodném období. V mimořádných situacích je možno jej zvýšit i mimo tento termín.