Zvýšení minimální mzdy

Po dlouhém období stagnace se od 1. 8. 2013 konečně zvýšila tzv. minimální mzda, a to o částku 500 korun měsíčně. Z 8 000 na 8 500 Kč. Zároveň byla zvýšena hranice minimální hodinové sazby ze 48,10 na 50,60 Kč. Už dříve však došlo u pracujících za minimální mzdu k podstatným změnám.

Zrušení sazeb minimální mzdy

Od ledna 2013 byly zrušeny všechny nižší sazby minimální mzdy, které doposud platily, tj. jen 90% její základní sazby pro mladé od 18 do 21 let v prvním pracovním poměru po dobu prvních šesti měsíců, 80% pro mladistvé zaměstnance, 75% pro zaměstnance pobírající invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně, 50% pro zaměstnance s invalidním důchodem III. stupně nebo mladistvého invalidního zaměstnance, který invalidní důchod nepobírá. Všichni tito lidé nyní již nesmí být finančně kráceni a musí pobírat minimální mzdu ve stejné výši jako ostatní.

Další zajímavý článek:  Životní minimum versus „chudoba“

Komu minimální mzda

Ačkoliv to mnozí netuší, minimální mzda není spodní hranicí výplaty pro každého. Týká se jen lidí pracujících v naprosto nekvalifikovaných profesích, pro ostatní platí sazby vyšší, tzv. úrovně zaručené mzdy. Ty jsou rozlišeny podle namáhavosti, složitosti a odpovědnosti dané práce. Existují tabulky, které tuto úroveň pro konkrétní profese stanovují.

Krácení minimální mzdy

Nelze se však domnívat, že každý, kdo chodí do zaměstnání, má minimální mzdu zaručenu. Její sazba vychází z pracovní doby 40 hodin týdně a v případě, že pracujete na zkrácený pracovní úvazek, bude vám i minimální mzda úměrně krácena.

Další zajímavý článek:  Požádejte si o výživné!

Co se do minimální mzdy nepočítá

Do výše minimální mzdy vám nesmí být započítány žádné příplatky, např. za přesčasové hodiny, svátky, víkendy, atp., ani náhrady mzdy. Zkontrolujte si své výplatní lístky, a pokud vám v některém měsíci byla vyplacena minimální mzda nižší než stanovuje zákon, zaměstnavatel je povinen vám ji do státem garantovaného minima doplatit.