Životní minimum

Životní minimum je minimální hranice příjmu, pod kterou už je člověk společensky posuzován jako v hmotné nouzi. Stanovuje výši nezbytných finančních prostředků k zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb. Životní minimum nezahrnuje částku spojenou s náklady na bydlení. Při výpočtu dávek státní sociální podpory se využívá tato částka pro zjištění výše sociálních dávek. Dále je životní minimum využíváno v systému hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání, při stanovení alimentů atp.

Existenční minimum

Z důvodu motivace dospělých osob v hmotné nouzi je zavedeno existenční minimum. Existenční minimum je minimální hranice peněžních prostředků, se kterou se údajně dá vyjít. Na tuto částku má nárok každý plnoletý občan České republiky, který je bez prostředků. Výše existenčního minima je jen 2 200 Kč.

Další zajímavý článek:  Co se skrývá pod pojmem životní minimum a jaká je jeho výše?

Výše životního minima

Životní minimum společně posuzovaných osob je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Pro jednotlivce činí 3 410, pro první dospělou osobu v domácnosti 3 140, pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2 830, pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1 740, 6 až 15 let 2 140, 15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450 korun měsíčně.

Společně posuzované osoby

Společně posuzované osoby jsou rodič a děti, manželé, jiné osoby, které spolu obývají byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a nehradí společně náklady na své potřeby. S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.).

Další zajímavý článek:  Životní minimum se opět nezvyšuje