K čemu slouží životní minimum

Zákon specifikuje pojem životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Odlišným pojmem je minimum existenční, kde je definice totožná, ovšem doplněna o dovětek – na úrovni umožňující přežití.

Jak přežít s životním minimem

Životní minimum jednotlivce, tj. osoby, která žije sama, činí v letošním roce 3 410 Kč. Přestože tato částka nezohledňuje náklady na bydlení, protože je určena, jak již výše uvedeno, k zajištění výživy atd., jednoduchým výpočtem snadno zjistíte, že to znamená něco málo přes 100 korun na den. Za předpokladu, že tuto částku má k dispozici osoba aktivní na trhu práce – a nemyslete, není málo ani takových, odpočtěte náklady na dopravu, zejména u starších osob pak i nezanedbatelné náklady na lékařskou péči. Náklady na telefon, případně pojištění – a částka určená na den se povážlivě tenčí.

Další zajímavý článek:  Životní minimum pro tříčlennou rodinu

Životní minimum je skutečně určeno k zajištění toho nejzákladnějšího a teoreticky na něm lze přežít jen krátkodobě. Po několika měsících by se vám s největší pravděpodobností začaly hromadit složenky, ušetřit třeba na boty, je v podstatě nemožné.

Proč?

Přestože se předchozí výčet může zdát drastický, účelem životního minima má být pouze umožnění přežití po nezbytně nutnou dobu a jeho výše (respektive níže?) má člověka motivovat k tomu, aby se pokusil svou životní situaci nějakým způsobem změnit. Bohužel ceny zboží a služeb v porovnání s výší mezd a důchodů často reálně nic takového neumožňují.

Další zajímavý článek:  Samoživitel/ka s dětmi

Výchozí údaj pro výpočet

Vládou stanovená výše životního minima je výchozím údajem pro výpočet většiny sociálních dávek. Např. na dětské přídavky nebo porodné dosáhnete tehdy, nepřesáhnou-li vaše příjmy 2,4 násobek životního minima. S výší životního, respektive u dospělých existenčního minima bude kalkulováno i v případě žádosti o dávky v hmotné nouzi. Zohledňovat výši životního minima by měly ale také např. soudy při určování výše vyživovací povinnosti, a to, pozor na to, oboustranně.