Životní minimum pro matku samoživitelku

Stále více přibývají matky samoživitelky, na kterých leží veškerá péče o děti i jejich finanční zaopatření.. Ekonomická situace těchto neúplných rodin nebývá jednoduchá. Často tyto rodiny nedosahují na životní minimum. Pro tyto samoživitelky je jediným řešením pomoc v hmotné nouzi. Jedná se o sociální dávky, které pomohou stabilizovat finanční situaci rodiny. Kromě rodičovského příspěvku (do 3 let dítěte) má nárok na přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a sociální příplatek.

Podle věku

Pro stanovení této částky je rozhodující především věk dítěte. Celkové životní minimum matky a dítěte bude stanoveno jako součet toho co náleží matce – tedy životní minimum jednotlivce a částka , která je určena pro nezaopatřené dítě.

Další zajímavý článek:  PR články pro každého

Částka pro dítě se rozlišuje podle věku dítěte:

do 6 let je to částka 1600 Kč

od 6 do 15 let je to částka 1960 Kč

od 15 do 26 let 2 250 Kč

Životní minimum pro matku je 2 880 Kč, což je částka na první dospělou osobu ve společné domácnosti.

Další možnosti

Další dávku o kterou je možno požádat je příspěvek na bydlení, který usnadní výdaje společné s hrazením bytu rodinám s nízkými příjmy. Poskytování příspěvků podléhá ověřování příjmu rodiny za předchozí čtvrtletí.

Další zajímavý článek:  Životní minimum pro tříčlennou rodinu

Samozřejmě ideálním řešením je zaměstnání, z něhož plynoucí příjmy, společně s výživným pobíraným na nezletilé i zletilé potomky, náklady na domácnost zcela pokryjí. V současné době patří však tato možnost spíše do říše fantazie, a to především pro samoživitelky, které jsou časově výrazně limitovány a tím i handicapovány.