Životní minimum se opět nezvyšuje

Přestože k poslednímu zvýšení částky životního minima došlo v lednu 2012, ani letošní rok nepřinese zatím změnu. Zdá se vám, že ceny jsou stále vyšší a se stejnou částkou vycházíte stále hůř? Zřejmě se mýlíte, valorizační podmínky pro zvýšení životního minima splněny nebyly.

Kolik je životní minimum

Nadále tedy platí, že životní minimum pro domácnost tvořenou jednotlivcem činí 3 410 Kč, pro domácnost o více členech se vypočítává jako součet životního minima jednotlivých členů, kdy první dospělá osoba v domácnosti má životní minimum ve výši 3 140 Kč, každá další dospělá osoba 2 830 Kč, děti do 6 let věku 1 740 Kč, nezaopatřené dítě od 6 do 15 let věku 2 140 Kč a nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku 2 450 Kč.

Další zajímavý článek:  Výživné a životní minimum

K čemu slouží životní minimum

Životní minimum je zákonem stanovená hranice minimálních příjmů jednotlivce či domácnosti, které slouží k pokrytí základních životních potřeb. Nezapočítávají se zde náklady na bydlení. Jestliže vaše příjmy této výše nedosahují, ocitli jste se v tzv. hmotné nouzi a je načase obrátit se se žádostí o pomoc na příslušný úřad práce.

Jak je to s náklady na bydlení

Na příspěvek na bydlení máte nárok, jestliže jste v bytě trvale hlášeni a výše nákladů na bydlení přitom přesahuje 30% vašeho příjmu (v Praze 35%). Do nákladů na bydlení je přitom zahrnuto jak nájemné tak poplatky za energie a některé služby. Výše příspěvku se vypočítává vždy čtvrtletně podle faktických příjmů a výdajů za předchozí čtvrtletí. Samozřejmě však existují tzv. normativní náklady na bydlení, tj. bydlet a žádat o příspěvek můžete jen v bytě cenově a velikostně přiměřeném počtu členů vaší domácnosti. A dobrá zpráva je, že v roce 2014 dochází ke zvýšení těchto normativních nákladů a tím i příspěvků.

Další zajímavý článek:  Životní minimum versus „chudoba“