Životní minimum dítěte

Pro stanovení životního minima dítěte je rozhodující především jeho věk. Zákon totiž stanovuje pro životní minimum dítěte 3 rozdílné částky v závislosti na tom, jaký je věk dítěte. Z pohledu zákona se tedy rozlišuje skupina ve věku do 6-ti let, dále pak 6 až 15 let a nakonec 15 – 26 let. U poslední skupiny se musí ale jednat o nezaopatřené dítě. Typickým příkladem dítěte, které má nárok na životní minimum, může být třeba student na vysoké škole, který nemá jiné příjmy

Další zajímavý článek:  Životní minimum se opět nezvyšuje

Životní minimum dítěte do 6 roků

Kolik činí životní minimum pro dítě, které má šest a méně roků? Podle příslušného zákona se jedná o částku 1600 Kč na jeden měsíc. Tato částka platí i pro rok 2011.

Životní minimum dítěte ve věku 6 až 15 roků

Výše životního minima u dítěte ve věku 6 až 15 roků je stanovena zákonem číslo 110/2006 Sb. na částku 1960 Kč měsíčně.

Životní minimum dítěte ve věku 15 až 26 roků

Životní minimum dítěte, které má věk 15 až 26 roků je určena na částku 2250 Kč. Pokud má dítě více než 18 let, musí se jednat o nezaopatřené dítě, tedy o studenta, který studuje školu. V opačném případě, kdy dítě, které má již více než 18 let a pracuje nebo je nezaměstnané, tak se nebere pro výpočet životního minima v úvahu jako nezaměstnané.

Další zajímavý článek:  Životní minimum 2011 výpočet

2 comments

  1. Životní minimum po skončení podpory v nezaměstnanosti? napsal:

    Dobrý den, jsem matka samoživitelka a starám se o dvě děti ve věku 12 a 14 roků. Momentálně jsem bez práce a za dva měsíce mi končí i podpora v nezaměstnanosti. Jaké je prosím životní minimum v tomto případě a na jaké sociální dávky budu mít nárok po skončení podpory v nezaměstnanosti? Předem vám děkuji za jakoukoliv odpověď. Marta

    1. Pokud s vámi ve společné domácnosti nežije nikdo další, pak životní minimum vaší domácnosti je 6800 Kč. Po skončení podpory v nezaměstnanosti si případně můžete požádat o dávky pomoci ve hmotné nouzi. Kromě toho, už nyní byste měla mít nárok na přídavky na děti, a také případě i na přídavky na bydlení. Dávky pomoci ve hmotné nouzi vám budou vypláceny, pokud vaše příjmy budou nižší než životní minimum. Do příjmů se ale započítávají i alimenty/výživné které dostáváte na děti, přídavky na děti a také všechny ostatní příjmy (s výjimkou přídavku na bydlení).

Comments are closed.