Samoživitelka se dvěma dětmi na životním minimu

Ve společnosti stále přibývá dětí, které vyrůstají v neúplných rodinách. Na poplach bijí psychologové a upozorňují na fakt, že jde o sociálně-patologický jev, kdy dítěti chybí jeden z rodičovských vzorů. Mimoto však vyvstává další problém – děti z těchto rodin jsou velice často ohroženy chudobou.

Reprezentativní příklad

Příkladem nám bude samoživitelka na rodičovské dovolené se dvěma dětmi předškolního věku. Nelze předpokládat, že by její příjmy, a to i po dokrytí všemi dostupnými sociálními dávkami, přesáhly hranici životního minima, která v tomto případě činí součet životních minim všech společně žijících osob. Tedy: 3 140 Kč pro matku a 1 740 Kč pro každé z dětí. Dohromady 6 620 korun.

Další zajímavý článek:  Životní minimum pro matku s dítětem

Jak si polepšit?

V námi uvedeném případě odpověď zní – nijak. Za předpokladu, že pobíráte sociální dávky, každý přivýdělek znamená zároveň jejich snížení. Uvedená matka se může pokládat za šťastnou bytost, jestliže otec jejich dětí pravidelně platí výživné, které se jí započítává do příjmů rodiny, a to i v případě, že jej fakticky nedostává. Jediným východiskem z dané situace může být až nástup matky do zaměstnání, za předpokladu, že se má do jakého vrátit a její příjem je alespoň průměrný. Přestože v současnosti již má možnost zařadit děti do kolektivního zařízení od dvou let věku, zůstává otázkou, zda se jí to – za přijatelnou cenu podaří. Jeslí, které nejsou soukromé a drahé, je naprostý nedostatek, školka přijme teprve dítě na určité úrovni samoobsluhy, tj. bez plen. I míst v mateřských školách je však zoufale málo, přednost dostávají děti tříleté a starší.

Další zajímavý článek:  K čemu slouží životní minimum

Jak vychovat děti bez peněz?

Těžko. Za necelých 7 tisíc měsíčně rozhodně nelze dětem dopřát ani kvalitní potraviny, natož kvalitní trávení volného času.